Διάταξη

Παρακάτω, υπάρχουν διαγράμματα διαφόρων διατάξεων. Αφού είμαστε οι κατασκευαστές, μπορούμε να δημιουργήσουμε και προσαρμοσμένες διατάξεις.

Σημείωση: Παρακαλούμε αφήστε 10 εκατοστά χώρο πίσω από το κάθισμα για το μηχανισμό ανάκλισης και 70 εκατοστά μπροστά, για το στήριγμα των ποδιών. Ένα πλήρως αναπτυγμένο ανακλινόμενο κάθισμα είναι 170 εκατοστα κατά μέσο όρο, με μήκος μπράτσων 92 εκατοστά.

Custom Layout Design

Προσφέρουμε και υπηρεσία προσαρμοσμένης διάταξης καθισμάτων. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα κάτοψης εδώ.

Home Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater Layout Home Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater LayoutHome Theater Layout